Dzięki Laboratorium sieci, systemów operacyjnych i bezpieczeństwa możliwe jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu:

- konfigurowania urządzeń sieciowych (routery 20 szt.), przełączniki warstwy 2 i 3 ISO/OSI (20 szt.),

- konfigurowania serwerów (warstwa fizyczna (serwery rackowe  oraz typu BLADE (HP C3000 oraz Fujitsu),

- wdrażania  konfigurowania systemów operacyjnych Linux i Windows,

- wdrażania i konfigurowania systemów wirtualizujących,

- wdrażania systemów storage'u,

- realizowania złożonych scenariuszy projektowania sieci i wdrażania mechanizmów bezpieczeństwa sieci i systemów IT.

Ponadto zobacz, jak wyposażona jest nasza pracownia w urządzenia w poszczególnych szafach: