NOITE LINUX CLOUD PROF (Systemy rozproszone Linux Cloud)

 

Zapisz się 

 

Opis szkolenia:

Uczestnik poznaje usługi sieciowe typowo uruchamiane w infrastrukturze klastrów wysokie dostępności (High Availability). Szczegółowo zostaną przedstawione rozwiązania rozkładania obciążenia (load balancing) w klastrze serwerów WWW. Ponadto kurs skupia się na rozproszonych systemach plików wykorzystywanych w takich rozwiązaniach. Wprowadzane są również najważniejsze informacje na temat klastrów obliczeniowych.

Wymagania wstępne:

Uczestnik kursu powinien mieć wprawę w posługiwaniu się systemem Linux oraz posiadać podstawowe umiejętności z zakresu administracji sieciami komputerowymi. Zalecany jest zakres kompetencji zawartych w szkoleniach NOITE NET BASIC oraz NOITE LINUX BASIC.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wiedza na temat klastrów oraz mechanizmów sieciowych stosowanych w klastrach

 • instalacja i administracja usługami sieciowymi w klastrach

 • instalacja i administracja rozproszonymi systemami plików

 • podstawowe umiejętności tworzenia klastrów\

 • klastry oraz farmy serwerów WWW

Wybrane tematy:

 • Klastry (obliczeniowy, plikowy, aplikacyjny,  usługi) oraz mechanizmy sieciowe stosowane w klastrach

 • Systemy tworzenia kopii bezpieczeństwa (Bacula)

 • Aplikacje usług sieciowych: serwer czasu, DNS (BIND), DNSmasq, proxy (SQUID)

 • Poczta elektroniczna w systemie Linux: antyspam (spamassassin), antywirus

 • Systemy plików: ZFS, SMB/CIFS, NFS

 • Rozproszone systemy plików: GFS/GFS2, LUSTRE, Coda, MooseFS, HDFS (Hadoop  Distributed  File  System), DRDB

 • Podstawy tworzenia klastrów obliczeniowych

 • Język C

 • Klastry obliczeniowe

  • Systemy SSI: MOSIX/OpenMosix

  • Interfejs komunikacji MPI: MPICH/MPICH2, LAM/MPI, OpenMPI, Beowulf

  • Parallel Virtual Machine

  • Kompilacja rozproszona

 • Klastry oraz farmy serwerów WWW: Apache, Tomcat, JBOSS, NGINX, Proxy

 • Rozkład ruchu na kilka serwerów WWW (Load balancing)

  • W systemie Apache

  • Moduł mod_jk

  • W systemie NGNIX

  • System HAProxy

  • Perlbal

  • Pound

 

Zapisz się