Kategoria : Microsoft

Poziom : Średnio zaawansowany

Czas trwania : 4-5dni ( 35h dydaktycznych )

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających praktyczne doświadczenie z Windows Serwer 2012 lub Windows Serwer 2008 R2 chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności o nowe funkcje oraz funkcjonalności w Windows Serwer 2016.

 

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja Windows Serwer 2016

  • Wprowadzenie do Windows Serwer 2016
  • Instalacja Windows Serwer 2016
  • Konfiguracja Windows Serwer 2016
  • Implementacja kontenerów w Windows Serwer 2016

Moduł 2: Implementacja Hyper-V

Moduł 3: Implementacja usługi katalogowej AD DS

Moduł 4: Implementacja usługi AD FS

Moduł 5: Zarządzanie i optymalizacja  Storage w Windows Serwer 2016 

Moduł 6: Implementacja Secure Data Access dla użytkowników i urządzeń

Moduł 7: Implementacja usług sieciowych

Moduł 8: Implementacja zdalnego dostępu

Moduł 9: Implementacja klastra wysokiej dostępności

Moduł 10: Implementacja klastra wysokiej dostępności w Windows Serwer 2016 Hyper-V

Moduł 11: Data recovery w Windows Serwer 2016